Helena Lavikaisen säätiö

Säätiö

Helena Lavikainen määräsi testamentissaan koko omaisuuden nimeään kantavalle säätiölle. Helena Lavikaisen säätiö on merkitty säätiörekisteriin 18.6.2012.

Helena Lavikaisen säätiön tarkoituksena on säätiön sääntöjen mukaan vanhustenhuolto ja sen kehittäminen, edistäminen ja monipuolistaminen. Säätiö voi tarjota vanhuksille asuin-, palvelu- ja hoitotalopalveluja niihin kiinteästi liittyvine toimintoineen ja palveluineen.

Tarkoitustaan säätiö toteuttaa

  1. järjestämällä, kehittämällä ja tukemalla vanhusten asumista, hoitoa ja niihin liittyviä palveluja;
  2. järjestämällä, kehittämällä ja tukemalla vanhusten lääkinnällistä ja sosiaalista kuntoutusta ja hoitoa; sekä
  3. jakamalla apurahoja vanhustenhuollon ja sen kehittämisen, edistämisen ja monipuolistamisen tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Helena Lavikaisen säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Säätiön juoksevaa hallintoa hoitaa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti säätiön asiamies.