Helena Lavikaisen säätiö

Apurahat

Säätiö jakaa apurahoja vanhustenhuollon ja sen kehittämisen, edistämisen ja monipuolistamisen tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Säätiö myöntää myös avustuksia vanhustyön toimijoille vanhusten lääkinnällisen ja sosiaalisen kuntoutuksen ja hoidon järjestämiseksi, kehittämiseksi ja tukemiseksi.

Helena Lavikaisen säätiön hallitus päätti 15.11.2017 tukea Helsingin Alzheimeryhdistystä ja Uudenmaan Parkinsonyhdistystä kumpaakin 20 000 eurolla. Lisäksi hallitus myönsi 2 500 euroa Villa Ensille avoimen tilaisuuden järjestämiseksi

Vuonna 2016 säätiö myönsi apurahoja ikääntyvien muistisairaiden ihmisten hoitoa kehittävään tieteelliseen tutkimukseen. Painopiste oli ei-lääketieteellisessä hoidossa. Apurahat myönnettiin tutkija Mari Aaltoselle tutkimukseen Muistisairaiden hoito kolmessa Euroopan maassa (5 000,00 euroa) ja väitöskirjatutkijalle Henna Nikumaalle tutkimukseen Muistisairas ihminen autonomisena toimijana (9 200,00 euroa).

Helena Lavikaisen säätiön avustukset vuodelle 2021 ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseen

Helena Lavikaisen säätiö myönsi hallituksen kokouksessaan 29.9.2020 yhteensä 50 000 euroa neljälle ikäihmisten parissa toimivalle taholle. Avustuksen saajat olivat ENTER ry, Helsingin Muistiyhdistys ry, Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry sekä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry.

ENTER ry tukee toiminnallaan ikäihmisten tietoteknistä osaamista, lisää heidän osallisuuttaan ja estää digisyrjäytymistä. Yhdistys hyödynsi saamaansa avustusta nettisivu-uudistukseen ja viestintään sekä vapaaehtoisille opastajille tarkoitetun tapahtumaan, mikä toimi koulutus- ja oppimistilaisuutena, virkistystapahtumana sekä kuulumisten vaihdon areenana.  

Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry järjesti avustuksen turvin jäsenilleen monipuolista toimintaa. Toteutettiin kaksi tietokonekurssia, virkistysretki omaisille, kerhonvetäjien vertais- ja vinkkipäivä, sportti-iltapäivä liikunnallisen harjoittelun ja vertaiskeskustelun merkeissä sekä elokuvanäytös. Lisäksi yhdistys hyödynsi avustusta Parkkis-jäsenlehden julkaisemiseen.

Helsingin Muistiyhdistys on avustuksen tuella mahdollistanut muistisairaille ihmisille ohjattuja ulkoiluja, ravitsemustietoutta ja musiikillisia hetkiä. Koronavuoden aikana tämänkaltainen toiminta on koettu yhdistyksessä tärkeäksi, sillä muistisairaat ihmiset ovat kokeneet ihmissuhteiden vähyyttä sekä syrjäytymisen, yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteita. Aktivoivat ulkoilut, ravitsemukseen liittyvät keskustelut ja musiikillinen etätoiminta ovat lisänneet muistisairaiden ihmisten hyvinvointia.

Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry tuki omaishoitajien jaksamista toteuttamalla avustuksella tapahtumaretken 40 omaishoitajalle sekä ikääntyneille omaishoitajille suunnatun 8 kuukauden mittaisen hyvinvointia ja toimintakykyä tukevan elämyspalvelun monipuolisine ryhmätuokioineen (musiikkituokiot, muistelu- ja lukuhetket, nojatuolimatkat sekä keskusteluryhmät). Tämä toiminta on tukenut myös sitovissa omaishoitotilanteissa olevien arkea. 

Helena Lavikaisen säätiön avustukset vuodelle 2022 ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseen

Helena Lavikaisen säätiö myönsi hallituksen kokouksessaan 8.11.2021 yhteensä 70 000 euroa neljälle ikäihmisten parissa toimivalle taholle. Avustuksen saajat olivat ENTER ry, Helsingin Muistiyhdistys ry, Uudenmaan Parkinson-yhdistys ry sekä Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry.

Avustusten saajat raportoivat avustusten käytöstä viimeistään tammikuussa 2023.